SkamoWall; více než osvědčená kvalita

Veldokumenteret kvalitet

SkamoWall se používá v Německu již vice než 20 let. Během toho šasu se systém SkamoWall osvědčil jako převratný, jelikož dokáže regulovat vlhkost a brání růstu plísní.

 

Dánský státní stavební institut ve své zprávě SB240 napsal.

"Odlišně od tradičních řešení, kalcium-silikátové desky jsou schopné absorbovat vlhkost z interiéru, kterou mohou difuzně dále převádět. Kapilárně kondenzační schopnost materiálu nutí vlhkost prostupovat směrem k suchým částem materiálu i zpět směrem do interiéru. Vlhkost se tak může odpařit zpět do interiéru do momentu rovnovážného stavu a dokud povrch opět nevyschne."

 


Deska SkamoWall – deska nedotčená plísní

Od instalace systému SkamoWall jsme nezaznamenali žádný další výskyt plísní.

V roce 2015 zkoumal dánský Technologický institute schopnost systému jak účině bránit plísním.

 

Čtěte celý řlánek. Zde… – click here

SkamoWall Board påvirkes ikke af skimmelsvamp


Izolační vlastnosti

SkamoWall má vynikající izolační vlastnosti. Co je třeba si uvědomit? SkamoWall nemůžeme srovnávat s běžnými izolačními technologiemi.

Desky SkamoWall 25mm
Tepelná vodivost ( λ ) 0,068 W/(mK)
Tepelný odpor ( R ) 0,379 m2K/w
Spolučinitel U ( U ) 2,64 W/m2K
Desky SkamoWall  50 mm
Tepelná vodivost( λ ) 0,068 W/(mK)
Tepelný odpor ( R ) 0,758 m2K/w
Spolučinitel U ( U ) 1,32 W/m2K
Desky SkamoWall 100 mm
Tepelná vodivost ( λ ) 0,068 W/(mK)
Tepelný odpor ( R ) 1,515 m2K/w
Spolučinitel U ( U ) 0,66 W/m2K

Odolnost vůči ohni

Podle evropské normy Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb (EN 13501 vycházející z CEN/TC 127„Požární bezpečnost staveb”), má SkamoWall třídu nehořlavosti A1.

Brandhæmmende


Produktové informace

Desky SkamoWall Board mají 100% původ v Dánsku a jsou vyrobeny z extrémně savého materiálu, calcium-silikátu. To činí desky difúzně otevřenými a dokáží tak regulovat vlhkost ve svém přímém okolí. Desky SkamoWall absorbují a uvolňují vlhkost kontrolovaně.

 

Desky SkamoWall mají vysoký kapilární efekt což znamená, že se vlkost v desce pohybuje směrem od chladné strany desky k její teplé straně, kde se vlhkost odpaří do místnosti. Skladba materiálu vytváří tento vynikající kapilární efekt, který dává deskám celou řadu výhod.

Stáhněte si produktové katalogové listy desek SkamoWall

Rozměry
Délka × šířka × síla
1.000 × 610 mm × 25/50/100 mm
1.220 × 1.000 mm × 25/50/100 mm
 
Tolerance
Délka nebo šířka: +/- 2,5 mm (0,10")
Síla: +/- 1,5 mm (0,06")

SkamoWall Board optager og afgiver fugt under regulerede forhold